FAQs Complain Problems

महेन्द्रकोट

सम्पर्क विवरण

क्र.स. प्रतिनिधिको नाम थर पद सम्पर्क नं.
कमला चौधरी महिला सदस्य 9860507308
तारा दमाई द. म. सदस्य 9819434075
राम प्रसाद बेल्बासे वडा सदस्य 9857034595
ईश्वरी प्रसाद पौडेल वडा सदस्य 9847593232
विष्णु प्रसाद पौडेल       वडा सचिव  9868159793
सुवास विक्रम जि.सी.  कार्यालय सहयोगी  9867715067
निरज थारु  ना.प्रा.स 9847082290

इमेल   buddhabhumi.mun1@gmail.com

भौगोलिक अवस्था 

अक्षांश              27.70790

देशान्तर             83.03794

Population: 
पुरुष - ३४८६ महिला- ३९९३  
Ward Contact Number: 
9851043441