FAQs Complain Problems

समाचार

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
भेषराज शर्मा वडा अध्यक्ष बुद्धभूमि वडा नं २ 9857050863
पवन कुमार थारु वडा अध्यक्ष बुद्धभूमि वडा नं ४ 9847593195
वेचन प्रसाद यादव वडा अध्यक्ष बुद्धभूमि वडा नं ५ 9824433374
नन्दलाल यादव वडा अध्यक्ष बुद्धभूमि वडा नं ६ 9857050838
राजेश्वर सिंह वडा अध्यक्ष बुद्धभूमि वडा नं ७ 9857051495
अल्गु ढाडी का. वडा अध्यक्ष बुद्धभूमी न.पा. वडा नं ७ 9804408601
खुमानन्द न्यौपाने वडा अध्यक्ष बुद्धभूमि वडा नं ९ 9857050258
त्रिलोकी खरविन्द वडा अध्यक्ष बुद्धभूमि वडा नं १० 9811463024