FAQs Complain Problems

बुद्धभूमि राजपत्र अंक १६

1. बुद्धभूमि नगरपालिकामा समायोजन भईआएका कर्मचारीहरुको प्रोत्साहन सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८
2. बुद्धभूमि नगरपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा लिजमा उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८
3. बुद्धभूमि नगरपालिका स्तरिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको बुद्धभूमि नगरपालिका स्तरिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको परिचालन र सामाजिकरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७८
4.सार्वजनिक निजि साझेदारीको माध्यम बाट बुद्धभूमि नगरक्षेत्र भित्रको व्यवसाय कर तथा घरबहाल कर असुली सम्बन्धी व्यवस्थापन करार कार्यविधि २०७८
5. बुद्धभूमि नगरपालिकाको सहकारी ऐन,२०७५ को पहिलो संसोधन

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: