FAQs Complain Problems

रनगाई

सम्पर्क विवरण

क्र.स. प्रतिनिधिको नाम थर पद सम्पर्क नं.
मीना चौधरी महिला सदस्य 9847288664
कमला विश्‍वकर्मा दलित म. सदस्य 9867950942
ओम प्रसाद खनाल वडा सदस्य 9847288237
राज कुमार थारु वडा सदस्य 9844747310
शिवरतन प्रसाद चौधरी   वडा सचिव  9867909517
शान्ता पौडेल  सामाजिक परिचालक 9847201981
मदन चौधरी कार्यालय सहयोगी  9807405753

इमेल   buddhabhumi.ward3@gmail.com      

भौगोलिक अवस्था 

अक्षांश                        27.71154     

देशान्तर                     82.99711  

Population: 
पुरुष  - २२८१ महिला - २६५५     
Ward Contact Number: 
9847197306